fbpx

Všeobecné podmínky

1) Úvodní ustanovení

Pod značkou Inlineškola.cz vystupují následující organizace:
Sportškola, z.s., ič 07136323 (vize, stanovy, směrnice),
Sportfun Camp, s.r.o., ič 04966881.
Pro zmíněné organizace platí následující podmínky (2-10).

2) Přihlášení na akce a platba

Účastník akce (kroužku, campu, příměstského tábora, kurzu, sportovního výletu, firemní akce – dále jen akce), je řádně přihlášen na akci, pokud společnost obdrží přihlášku. Přihlásit se lze vyplněním online přihlášky na stránkách konkrétní akce, či zasláním e-mailu na adresu info@inlineskola.cz. Účastník akce mladší 15 let musí být přihlášen svým zákonným zástupcem. Po přihlášení obdrží účastník, resp. jeho zák. zástupce, potvrzení o přihlášení na uvedený kontaktní e-mail. Platba akce probíhá dle instrukcí v potvrzovacím, či následujícím informačním e-mailu. Některé akce vyžadují uhrazení zálohy předem (bude vždy uvedeno v potvrzovacím, či následujícím informačním e-mailu).

3) Zdravotní stav

Účastník akce je zodpovědný za svůj zdravotní stav. Zákonný zástupce se zavazuje, že se jeho dítě účastní akce pouze, pokud je zdravotně způsobilé vykonávat fyzickou aktivitu. Před příměstským táborem odevzdá zákonný zástupce podepsané čestné prohlášení o bezinfekčnosti dítěte.

4) Neúčast na akci a storno podmínky

Při zrušení účasti na akci 20 dní a více před termínem, Vám vrátíme 100% zaplacené zálohy *. Při zrušení účasti méně než 20 dní před akcí účtujeme storno poplatek ve výši zálohy. Pokud se účastník bez omluvy nedostaví na akci, jeho právo účasti i případný předem zaplacený účastnický poplatek propadají. V případě včasné omluvy nebo dlouhodobé nemoci je možná kompenzace v podobě účasti na jiné akci stejného typu, pokud již není její kapacita naplněna. Inlineškola.cz neposkytuje žádnou finanční kompenzaci.
* Vrácení plateb se nevztahuje se na objednané táborové tričko se jmenovkou. Za hotové tričko se jmenovkou na přání účtujeme 250,- Kč, tričko k vyzvednutí bude v místě konání tábora či po domluvě jinde.

5) Zrušení akce

V případě absence instruktora uděláme vše pro to, aby se akce nezrušila a byl zajištěn zastupující instruktor. Pokud se akce skutečně zruší (např. vinou velmi špatného počasí), nahradíme ji v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak (v případě kroužku, či pravidelného kurzu), aby byly odučeny všechny zaplacené lekce.  O náhradním termínu či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy.

6) Co s sebou na akci / bezpečnost

Na bruslařských, koloběžkových, skateboardových a lyžařských (sjezdové lyžování) akcích Inlineškoly.cz je každý účastník mladší 15 let povinen nosit helmu. Na cyklistických akcích je helma ze zákona povinná do 18 let. Na bruslařských akcích je každý účastník mladší 15 let dále povinen nosit chrániče kolen, loktů a zápěstí, absence chráničů je možná jen s písemným souhlasem zákonných zástupců.
Účastníkům starším 18 let doporučujeme používat ochranné pomůcky dle vlastního uvážení.
Všem účastníkům doporučujeme nosit sportovní oblečení přiměřené klimatickým podmínkám a lahev s pitím.
Účastník je povinen mít vlastní sportovní vybavení v závislosti na typu akce. V případě, že účastník nemá vlastní vybavení či některou ochrannou pomůcku, může si potřebné vybavení na dobu akce od nás po předchozí domluvě zapůjčit. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení vybavení.

7) Fotografie a videonahrávky

Účastník akce, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, na nichž mohou být zachycen a souhlasí s jejich následným užitím společností Inlineškola.cz pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky a použití v jejích reklamních či výukových materiálech.

8) Zpracování osobních údajů

Účastník akce, resp. jeho zákonný zástupce, souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se má na mysli: jméno a příjmení účastníka a zák. zástupce, adresa elektronické pošty, telefonní číslo, místo bydliště) a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.  Více o GDPR a jeho zpracování zde

9) Spolupráce

Neváhejte nám zavolat s vaším dotazem nebo přáním, budeme vám rovněž vděčni za jakékoliv připomínky.
Na akcích pro děti jsou rodiče kdykoli vítáni, jen prosíme, abyste svou přítomností nenarušovali průběh akce a respektovali přání našich instruktorů.

10) Pojištění

Společnosti značky Inlineškola.cz NEMAJÍ sjednané úrazové pojištění pro účastníky jimi pořádaných akcí.
Společnosti májí sjednanou pojistku odpovědnosti, která se vztahuje na případy, kdy došlo k újmě na zdraví či majetku zaviněním/nedbalostí našeho personálu.
Účastníci jsou povinni vždy dodržovat pokyny personálu.