fbpx

JEDNODENNÍ VÝLETY NA PADDLEBOARDECH

Organizujeme jednodenní výlety na paddleboardech pro děti i rodiče. Společně se na vodě naučíme základní vodácké dovednosti a řízení vlastního paddleboardu. Výlet je pořádán zábavnou formou, kdy děti na vodě získají mnoho zážitků. 

Termíny pro rok 2024: 

2.6. Berounka
22.6. Sázava
   
   
   

Popis jednotlivých akcí naleznete níže.

JEDNODENNÍ VÝLET NA BEROUNKU

Program:  

Čeká nás celodenní výlet na paddleboardech po řece Berounce. Pojedeme krásný úsek údolím Berounky z Berouna do Karlštejna se zastavením v Srbsku. Úsek je pověstný klidnou vodou s krásnými zákruty řeky. Na začátku plavby  nás čeká drobný trénink dovedností na paddleboardu tak, aby každé dítě zvládlo po zbytek trasy řídit svůj vlastní.

V případě menšího počtu dětí než 7, vyrazíme žlutou dodávkou z Proseka, kam pak také děti po konci výletu odvezeme. Je možné domluvit místo nástupu i Vypich.

Předpokládaný čas srazu a návratu: 9:00 – 16:00/17:00, rodiče informujeme SMS při odjezdu z Karlštejna.

Podmínky: Pro děti, které jsou starší 8 let a jsou plavci.
Kapacita kurzu je max. 7 dětí

Cena: 950,- Kč

Cena obsahuje: instruktory, 2x svačinu, oběd, půjčení veškerého vybavení, dopravu. Cena neobsahuje úrazové pojištění.

JEDNODENNÍ VÝLET NA SÁZAVU

Program:  

Na řece Sázavě nás čeká část úseku z Kamenného přívozu do Pikovic. Úsek je typický několika jezy a peřejemi ale také klidnou přírodou. Výlet je tedy vhodný pro děti, které na paddleboardu již alespoň jednou stály.

V případě menšího počtu dětí (do 7) pojedeme žlutou dodávkou. Nástupní místa jsou Letňany, Troja či Braník. 

Předpokládaný čas srazu a návratu: 8:30 – 16:00/17:00, rodiče informujeme SMS při odjezdu z cílového místa.

Podmínky: Pro děti, které jsou starší 8 let a jsou plavci.
Kapacita kurzu je min. 7 dětí

Cena: 950,- Kč

Cena obsahuje: instruktory, 2x svačinu, oběd, půjčení veškerého vybavení, dopravu. Cena neobsahuje úrazové pojištění.

JEDNODENNÍ VÝLET NA VLTAVU

Program:  

Na řece Vltavě nás čeká úsek Trója – Klecánky, který je dlouhý cca 8 km. Před vyplutím odvezeme paddleboardy v Tróji nad kanál a na klidně vodě se naučíme či procvičíme řízení vlastního paddleboardu. Samotnou plavbu zahájíme pod přívozem. Čeká nás cca 4 hodinová plavba po klidné řece s pauzami na svačiny a oběd. Věci dětí budou převezeny v nepromokavých vacích, omezte prosím množství věcí na nutné minimum. 

V případě menšího počtu dětí než 7 odvezeme děti žlutou dodávkou z Klecánek opět do Tróji. Větší skupiny dětí se dopraví s instruktory z Roztok u Prahy vlakem na Nádraží Holešovice, kde si je rodiče budou moci vyzvednout. 

Předpokládaný čas srazu a návratu: 10:00 – 15:30 (v závislosti na druhu dopravy)

Podmínky: Pro děti, které jsou starší 9 let a jsou plavci.

Cena: 950,- Kč

Cena obsahuje: instruktory, 2x svačinu, oběd, půjčení veškerého vybavení, dopravu. Cena neobsahuje úrazové pojištění.

Tato akce je podporována MČ Praha 7.

Registrace zde