fbpx

   Chceme aby děti měly skvělé zážitky spojené s vodou. Proto pořádáme kroužek právě na paddleboardech. Jejich popularita rychle roste, v očích dětí se toto plavidlo jeví jako velmi přitažlivé. Na těchto plavidlech se děti naučí základní a všestranné vodácké dovednosti, které jsou velmi dobře přenositelné na jiná plavidla. Pro poměrně snadnou ovladatelnost paddleboardu bude pro děti učení zábava. Každé dítě by se po několika lekcích mělo naučit nejen samostatně kormidlovat paddleboard ale i zásadám bezpečné jízdy a pohybu na vodních tocích. Dovednosti budou učeny převážně hravou formou s důrazem na kladné a silné zážitky.

Kroužek probíhá formou odpoledních  výletů trvání od  16:45 do 18:30

Kde:

  • Štvanice – Troja 30. 5. 2022 a 31.5. 2022
  • Braník – Vyšehrad 6.6 2022 a 7.6. 2022
  • Troja- Zámky 13.6. 2022 a 14.6. 2022
  • Beroun – Srbsko 20.6. 2022 a 21.6. 2022

Místo srazu bude na začátku a na konci plavby. 

 

Jedná se o kurz pro začátečníky a mírně pokročilé ve věku od 9 do 14 let.

Kroužek je připravený pro 6-  12 dětí.

Cena:

  • 1x týdně: 1500 Kč   (balíček 4 výletů)
  • jeden výlet 400,- Kč 
    • Cena obsahuje: instruktory, půjčení vybavení,
    • Cena neobsahuje úrazové pojištění, dopravu

Cílem kroužku je aby si děti osvojily základní vodácké návyky a dovednosti. Naučí se orientovat na vodě a samostatně kormidlovat a ovládat paddleboard.