+420 724 929 269 info@inlineskola.cz

Všeobecné podmínky

 

 1. Přihlášení do kurzu a platba

  Dítě je řádně přihlášeno a může být přijato do kroužku, nebo na tábor pokud společnost obdrží od rodičů vyplněnou přihlášku. Dítě lze na kroužek přihlásit pomocí elektronické přihlášky na našich webových stránkách www.inlineskola.cz nebo na e-mailové adrese info@inlineskola.cz . Po vyplnění elektronické přihlášky obdrží rodič e-mailem potvrzení o přihlášení dítěte. Platba probíhá dle instrukcí v potvrzovacím e-mailu. Buď převodem na účet, nebo v hotovosti.

 2. Zdravotní stav

  Rodič se zavazuje, že dohlédne na to, aby se jeho dítě účastnilo lekce pouze pokud je naprosto zdravé. Před příměstským táborem odevzdá rodič podepsané prohlášení o bezinfekčnosti.

 3. Neúčast na kurzu

  Pokud se účatník bez omluvy nedostaví na kurz, jeho právo účasti i účastnický poplatek propadají. V případě včasné omluvy nebo dlouhodobé nemoci je možná kompenzace v podobě účasti na jiném kurzu, pokud není již naplněn. Inlineškola.cz neposkytuje žádnou finanční či jinou kompenzaci.

 4. Storno podmínky pro kroužky a příměstské tábory:

  Při zrušení účasti na příměstkém táboře 14 dní a více před termínem turnusu Vám vrátíme 100% zaplacené zálohy. Při zrušení účasti 7-14 dní před táborem vrátíme 50% zaplacené zálohy.

 5. Odpadlá lekce

  V případě absence instruktora uděláme vše pro to, aby lekce neodpadla a byl zajištěn zastupující instruktor. Pokud lekce odpadne (např. vinou velmi špatného počasí), nahradíme ji v nejbližším termínu, nebo prodloužením následujících lekcí tak, aby byly odučeny všechy lekce.  O náhradním termínu či prodloužení lekcí budete informováni prostřednictvím e-mailu či SMS zprávy.

 6. Co s sebou na kurz

  Každé dítě je povinno mít s sebou inline brusle, helmu (může být i cyklistická) a chrániče kolen, loktů a zápěstí. Pro pohodlný bruslařský pohyb doporučujeme sportovní oblečení a lahev s pitím. V případě, že dítě ještě nemá vlastní brusle či některou ochrannou pomůcku, může si potřebné vybavení na dobu kurzu od nás po předchozí domluvě zapůjčit. Půjčovné se stanovuje dle doby zapůjčení vybavení.

 7. Bezpečnost dětí

  Bezpečnost dětí je pro nás nesmírně důležitá. Proto musí mít všechny ochranné pomůcky. Chrániče na kolena, lokty, zápěstí a přilbu.

 8. Fotografie a videonahrávky

  Rodiče souhlasí s pořizováním fotografií a videonahrávek, na nichž mohou být zachyceny jejich děti a souhlasí s jejich následným užitím společností Inlineškola.cz pro její propagační a reklamní účely, tj. zejména jejich umístění na webové stránky a použití v jejích reklamních či výukových materiálech.

 9. Zpracování osobních údajů

  Rodiče souhlasí se zpracováním osobních údajů (osobními údaji se má na mysli: jméno a příjmení dítěte a rodiče, adresa elektronické pošty rodiče, telefonní číslo rodiče, místo bydliště, jejich a jejich dětí, z.s., a to v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o zpracování osobních údajů, elektronické podobě automatizovaným způsobem, nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 10. Spolupráce

  Neváhejte nám zavolat s vaším dotazem nebo přáním, budeme vám rovněž vděčni za jakékoliv připomínky.
  Na našich kurzech jsou rodiče kdykoli vítáni, jen prosíme, abyste svou přítomností nenarušovali průběh lekce a respektovali přání našich instruktorů, pokud vás pozvou jen na ukázkovou hodinu.

 11. Na vlastní nebezpečí

  Kurzy se konají na vlastní nebezpečí.